Villa Ekbacken

Före detta läkarvillan på Dr Ahlbergs väg (750 kvm)